Varför gör man termografering

Varför gör man termografering

Genom att värmefotografera en byggnad kan man spara pengar genom lägre uppvärmningskostnader om brister i klimatskalet kan åtgärdas, och samtidigt få ett bättre inomhusklimat då man lätt hittar golvdrag och dåligt tätade fönster och dörrar. Värmefotografering, eller termografering, är en

Hur går termografering till

Hur går termografering till

Värmefotografering eller termografering som det även kallas, är en snabb och enkel metod att hitta värmeläckor i en byggnad. Husets alla väggarna, golv och tak inspekteras, oftast inifrån byggnaden, med en värmekamera, där alla dåligt isolerade ytor, golvdrag och även

Tekniken

Tekniken

Alla material som är varmare än absoluta nollpunkten, -273,15 C, strålar ut värmestrålning, detta har varit känt sedan 1800-talet. Beroende på temperatur och material stålar det ut olika mycket strålning och vid olika våglängd. En modern värmekamera för byggnadstermografering mäter