Värmefotografering eller termografering som det även kallas, är en snabb och enkel metod att hitta värmeläckor i en byggnad.

Husets alla väggarna, golv och tak inspekteras, oftast inifrån byggnaden, med en värmekamera, där alla dåligt isolerade ytor, golvdrag och även fuktiga områden tydligt syns i en färgbild som olika nyanser/färger beroende på ytornas temperatur. Vid behov tar man ett kort som senare kan analyseras och ingår i rapporten från besiktningen.

För att lättare hitta otätheter i byggnaden kan använda en speciell fläkt för att skapa ett undertryck som gör det lättare att finna otätheter.

En besiktning av en villa tar en till två timmar. Man kan se temperaturskillnader på bara några enstaka tiondels grader, vilket gör att alla fel och brister enkelt hittas.