När man värmefotograferar, eller med ett fint ord termografera, så registrerar kameran den värmestrålning som all materia strålar ut. Det är alltså inte en temperatur som mäts utan en strålningsintensitet, som kan räknas om till en yttemperatur och sedan visas på ett värmefoto i olika färger, om man känner till materialet samt ett antal andra parametrar under mätningen

Läs mer

Tekniken bakom termografering

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *